CENNIK

Collapse Show info

TRYB PODSTAWOWY

przygotowujący na studia / hobbistyczny
210 zł (12 godz./m-c + pracownia otwarta 4 godz./m-c)

kurs wakacyjny

250 zł (12 godz./m-c + pracownia otwarta 4 godz./m-c)

210 zł uczniowie kontynuujący naukę

 

WARSZTATY DLA DZIECI
110 zł (4×90 min./m-c + materiały)

wakacje ze sztuką

130 zł (4×90 min./m-c + materiały)

110 zł uczniowie kontynuujący naukę

Nr rachunku bankowego:

Raiffeisen POLBBANK
90 2340 0009 0320 4010 0004 9737

– z dopiskiem kursy artystyczne+imię i nazwisko uczestnika+miesiąc