KURSY malarstwa i rysunku

– przygotowujące na studia artystyczne

– hobbistyczne

– warsztaty plastyczne dla dzieci

Poprzez realizowane kursy studio art.GOYA tworzy na mapie Mielca nowe zjawisko kulturalno-artystyczne, które pozwala słuchaczom solidnie ugruntować umiejętności oraz wiedzę z zakresu sztuki. Tworzy jednocześnie niesamowitą atmosferę, która mobilizuje  do dalszych zmagań artystycznych.

Studio art.GOYA realizuje autorski program dydaktyczny, który opiera się w przeważającej części o studium z natury. Autorem programu jest doktor Sztuk Pięknych. Projekt ma na celu wielostronne rozwijanie zainteresowań oraz talentów uczestników, jednocześnie stworzenie dla nich nowych przestrzeni dla wymiany doświadczeń, komunikacji poprzez wspólne zajęcia artystyczne. W ich trakcie uczestnicy będą mogli nie tylko nauczyć się sztuki, ale również będą mieli możliwość promować wśród rówieśników i nie tylko rozwoju twórczości, opartej na współpracy.

Zwieńczeniem Kursów będzie wystawa prac powstałych podczas zajęć.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych w aspekcie przygotowania do egzaminu z rysunku i malarstwa na studia artystyczne i projektowe oraz do liceów plastycznych jak również hobbistycznym i pasjonackim dla amatorów sztuki.

ArtGoya © 2018. All Rights Reserved